naam :Drie Woningen
plaats :Bangert Oosterpolder
opdrachtgever :Projectontwikkelingsmaatschappij de Peyler bv
afmeting :800 x 300 mm
omschrijving :