naam :Rustenburg
plaats :Zaandam
opdrachtgever :BAM Woningbouw
afmeting :650 x 650 mm
omschrijving :