naam :Mientekade
plaats :Halfweg
opdrachtgever :Ymere
afmeting :750 x 480 mm
omschrijving :

Een maquette schaal 1:500 waarbij de nieuwbouw in detail is weergegeven en de bestaande omliggende bebouwing in gestileerde 'blokvorm'.