naam :Poort van Wormer
plaats :Wormerveer
opdrachtgever :Hogeschool van Amsterdam/S. Wind
afmeting :700 x 500 mm
omschrijving :